Ubezpieczenia Warszawa

Ubezpieczenia Warszawa to m.in. ubezpieczenia w Compensa towarzystwo ubezpieczeniowe. Compensa TU S.A., która rozpoczęła historię swojej firmy na terenie Polski na początku lat 90. ubiegłego wieku. Spółka jest własnością austriackiej Vienna Insurance Group, która jest liderem w branży ubezpieczeń w środkowo-wschodniej Europie. Compensa TU S.A. kieruje własną ofertę zarówno do osób indywidualnych, jak również niewielkich, dużych korporacji , a dodatkowo wielkich spółek. W skład ubezpieczeń wchodzą m.in. ubezpieczenie zdrowotne, komunikacyjne ubezpieczenia, Compensa Warszawa ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenie mienia, Compensa OC i pozostałe ubezpieczenia. Z drugiej strony możemy wyróżnić Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.. Compensa  Warszawa – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dla spółek to dodatkowo produkty ochronne, finansowe.

Ubezpieczenie HDI to towarzystwo ubezpieczeniowe, które w Polsce działa od ponad dwudziestu lat. HDI Asekuracja proponuje ubezpieczenia komunikacyjne m.in. ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC ubezpieczenia i inne samochodowe ubezpieczenia. Na pewno ktoś z Was zada pytanie jak i kiedy zgłaszać szkodę? Wtedy udajemy się do RCLS (Regionalne Centrum Likwidacji Szkód). Możemy też listownie powiadomić RCLS. Innym i w dodatku szybkim jest powiadomienie e-mail do Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód. Oględziny uszkodzonego pojazdu samochodowego zostaną przygotowane w POS (Punkt Obsługi Szkód na miejscu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.