Ubezpieczenia Warszawa

Ubezpieczenia Warszawa to m.in. ubezpieczenia w Compensa TU S.A.. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., która zaczęła swoją historię w naszym kraju na początku lat 90. XX wieku. Spółka podlega austriackiej Vienna Insurance Group, będącej liderem w biznesie ubezpieczeń w środkowo-wschodniej Europie. Compensa TU S.A. kieruje swoją propozycję do osób prywatnych, jak również niedużych, dużych firm oraz wielkich firm. Do ubezpieczeń w Compensa musimy zaliczyć m.in. Compensa Warszawa ubezpieczenia zdrowotne, Compensa ubezpieczenia komunikacyjne, Compensa Warszawa ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenie naszego mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i inne. Z drugiej strony możemy wyróżnić Compensa TU na Życie S.A.. Compensa  Warszawa – Compensa TU na Życie S.A. dla firm/działalności jednoosobowych/przedsiębiorstw to a przy tym usługi ochronne, finansowe.

HDI Asekuracja Ubezpieczenia to TU (towarzystwo ubezpieczeniowe), które w naszym kraju funkcjonuje od ponad 2-óch dekad. HDI Asekuracja proponuje komunikacyjny rodzaj ubezpieczenia m.in. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie AC i inne samochodowe ubezpieczenia. Zapytacie pewnie jak i kiedy zgłosić uszkodzenie auta? Wtedy udajemy się do Regionalne Centrum Likwidacji Szkód. Możemy też listownie powiadomić RCLS. Innym i w dodatku szybkim jest e-mail do RCLS. Oględziny uszkodzonego pojazdu samochodowego zostaną zrobione w POS (Punkt Obsługi Szkód na miejscu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.