Uniwersytety

Zasadniczy cel każdego uniwersytetu to przygotowywanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. W naszym kraju funkcjonują obecnie 42 szkoły wyższe rangi uniwersytetu, z czego 40 uniwersytetów to uczelnie państwowe, a 2 uniwersytety prywatne – oba prowadzone przez Kościół katolicki. Uniwersytety mają swoje siedziby w 18 miastach. 

Jak stwierdził Kazimierz Twardowski w wykładzie O dostojeństwie uniwersytetu zadaniem uczelni jest także odnajdywanie prawd i prawdopodobieństw naukowych oraz rozpowszechnianie umiejętności ich dochodzenia. W tym właśnie kryje się obiektywny charakter badania naukowego, że za wyznaczniki uznaje jedynie doświadczenie i rozumowanie. Znalezienie uniwersytetu, który stawia studentowi właśnie takie wymagania jest jedną z najistotniejszych decyzji przyszłych studentów

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.