Wydruki wielkoformatowe

wydruki wielkoformatowe jako reklama outdoorowa
Zewnętrzna reklama wizualna bardzo często bazuje na druku wielkoformatowym. Dobrym rozwiązaniem jest również nisko i wysokonakładowy druk plakatów, które można rozkleić w całum mieście. Aby umieścić reklamę na środkach komunikacji miejskiej, można zastosować folie One Way Vision, którą można nakleić na okna środków komunikacji, ponieważ jest ona przezierna od wewnątrz pojazdu, kiedy na zwenątrz zadrukowana jest reklamą.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.