Wyszukiwarka konferencji naukowych

witryna eduFrog.pl zawiera informacje odnośnie do organizowanych w Polsce konferencji naukowych. Konferencje naukowe są pogrupowane w poniższe kategorie:
Katalog Konferencji Naukowych (źródło: www.edufrog.pl)
* Nauki humanistyczne (47/46)
Filozofia, Teologia, Językoznawstwo , Nauki Historyczne, Archeologia i Etnologia, Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo, Psychologia, Pedagogika, Sztuka, inne,
* Nauki Społeczne, Ekonomiczne i Prawne (27/47)
Prawo, Ekonomia , Organizacja i Zarządzanie, Nauki Polityczne, Socjologia, Polityka Społeczna i Demografia, Ekonometria, Marketing, Towaroznawstwo , inne,
* Nauki Biologiczne, Nauki o Ziemi i Ochrona Środowiska (1/1)
Biotechnologia, Biologia, Geologia i Geofizyka, Geografia i Oceanologia, Ekologia, Ochrona Środowiska Przyrodniczego, Biochemia, Biofizyka, inne,
* Nauki Medyczne (15/41)
Nauki Kliniczne Niezabiegowe, Nauki Kliniczne Zabiegowe, Zdrowie Publiczne i Kultura Fizyczna, Medycyna Wieku Rozwojowego, Nauki Farmaceutyczne, Stomatologia, Pielęgniarstwo, inne,
* Nauki rolnicze i leśne (1/4)
Zootechnika, Inżynieria Rolnicza, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, Weterynaria, Rybactwo, Leśnictwo i Drzewnictwo, Produkcja Roślinna, Produkcja Zwierzęca, Ogrodnictwo, inne,
* Nauki Matematyczne i Informatyczne (3/16)
Matematyka , Statystyka, Informatyka, Sztuczna Inteligencja, inne,
* Nauki Techniczne i Technologie Materiałowe (1/8)
Nauki o Materiałach, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Metalurgia, Mechanika, Budownictwo, Architektura, inne,
* Nauki Chemiczne i Fizyczne (2/3)
Chemia Organiczna, Chemia Nieorganiczna, Chemia Analityczna, Astrofizyka, Fizyka Atomów i Cząsteczek, Fizyka Zjawisk Optycznych, inne,
* Inne (3/6)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.