Zatrudnienie cudzoziemca

Zatrudnienie cudzoziemca w Polce wymaga załatwienia kilku formalności. W dniu 28 lipca 2011 roku weszło w życie Postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej spośród dnia 20 lipca 2011 r. w celu przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. Tuż przy. z 2011 r. Nr 155, poz. 919). Pracodawca oczekujący przyjąć do pracy Ukraińca, Białorusina, Rosjanina, obywatela Mołdowy bądź Gruzji ma obowiązek zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby to znaczy miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Nasza przedsiębiorstwo pomoga załatwić wszelkie formalności związane spośród zatrudnianiem cudzoziemca.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.