Zdrowie – pamiętamy o nim

Szeroko rozumiane zdrowie oraz jego szerzenie to cel naszej kampanii. Wspólnie z przyjaciółmi z uczelni zdecydowaliśmy się przeprowadzić akcję, która ma na celu zwrócenie uwagi osób na swój stan zdrowia i szanowanie go. W tym celu przygotowaliśmy happening w środku miasta, na którym ochotnicy mogli nieodpłatnie poddać się licznym fundamentalnym badaniom. Oprócz tego można było honorowo oddać krew i co ciekawe, zebraliśmy jej niezwykle wiele. Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu ze strony społeczeństwa. Można powiedzieć, iż nasza kampania propagująca dbanie o zdrowie przysporzyła zamierzone efekty. Ludzie z chęcią poddawali się badaniom. U kilku osób wykryto nawet niebezpieczne choroby, jednak były one we wczesnym stadium zaawansowania, dlatego bez większych kłopotów osobom tym powinno udać się je przezwyciężyć. Lekarze chętnie brali udział w naszej kampanii i dawali ludziom wartościowych wskazówek na temat zdrowia i zdrowego trybu życia. Już wiemy, że nasza akcja stanie się cykliczna i za rok na pewno również się odbędzie. Już wiemy, że nasza akcja stanie się cykliczna i za rok zapewne także się odbędzie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.