Zielone Szkoły – DWDZ

Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej to publiczna placówka oświatowa. Zapewnia profesjonalne usługi dla uczniów w okresie pobierania nauki podczas tak zwanych zielonych szkół.  Ośrodek realizuje też obowiązki umieszczone w ustawie o systemie oświaty. Dom Wczasów Dziecięcych funkcjonuje w oparciu o program wychowawczy oraz program profilaktyczny. Organ prowadzący dom Wczasowy to Starostwo Powiatu Limanowskiego, a organ sprawujący nadzór pedagogiczny to Małopolski Kurator Oświaty. Nowe Zielone szkoły są najczęściej przyjeżdżającymi gośćmi w Porębie Wielkiej. Dom Wczasów Dziecięcych – Publiczna placówka prodwadząca następujące zajęcia: wycieczki autokarowe, spacery przyrodniczo-ekologiczne oraz regionalne i patriotyczne. DWDz w Porębie Wielkiej jest doskonałym miejscem do organizowania zielonych szkół oraz szkolnych wycieczek. DWDz animuje działalność dla uczniów szkół podstawowych i również dla osób ze szkół ponadgimnazjalnych. DWDZ to kompleksowa usługa dla szkół w zakresie wycieczek na zielone szkoły. Dom wczasowy nigdy nie ściąga opłat dodatkowych poza umową ze szkołą. Jest to dla naszych klientów gwarancją satysfakcji, oraz potwierdzeniem zaufania podczas naszej współpracy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.