Apator

Grupa Apator koncentruje swoją działalność w dwóch segmentach branży elektromaszynowej: pomiarowym i łącznikowym.

Propozycja spółek wchodzących w skład Grupy obejmuje urządzenia do pomiaru wszystkich nośników energii (przedpłatowe i kredytowe liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze, gazomierze, wodomierze, czujniki temperatury). Powyższa propozycja stanowi bazę dla rozwoju systemów umożliwiających opomiarowanie zużycia energii, zdalny odczyt, teletransmisję , a dodatkowo wizualizację danych.

W zakresie zabezpieczania i łączenia obwodów elektrycznych Grupa Apator posiada silną pozycję i wieloletnie wiedzę praktyczną.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.