Audyt personalny

Pracuję w firmie, która w swojej ofercie ma Audyt Personalny. Firma, która jest zainteresowana zgłasza się do nas i definiuje swoje potrzeby. Naszym powinnością jest weryfikacja pracowników firmy pod kątem ich kwalifikacji. Sprawdzamy kolejno poszczególne stanowiska i ludzi je zajmujące. Wszystko staramy się wykonywać w miarę dyskretnie, ale nowe twarze w miejscu pracy zawsze wzbudzają zainteresowanie. Czasami przedsiębiorstwa formalnie informują swoich pracowników o podjętych działaniach. Bywa jednak, że pracownicy nie do końca wiedzą co się właśnie dzieje. Naszym zadaniem nie jest jednakże troska o ich samopoczucie, ale zrobienie sprawozdania dla zarządu przedsiębiorstwa, który jasno zaświadcza czy dany pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz czy jego umiejętności są na tyle duże by rozpoczął pracę na lepszym od dotychczasowego stanowisku. Prowadzimy również analizę zarządzania pracownikami. Badamy systemy motywacyjne personeli oraz tworzymy nowe, ulepszone. To pozwala firmie na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników. Badamy systemy motywacyjne personeli i tworzymy nowe, lepsze. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie błędów od momentu samej rekrutacji nowych pracowników.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.