Executive Search

Projekt Executive Search wymaga przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosuje się różnorakie narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę teoretyczną, testy językowe czy też Assessment Centre. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami są w raporcie. Przedsiębiorstwo, która pragnie zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest konieczna ponieważ dotychczasowy pracownik nie wywiązuje się ze swoich powinności oraz przeprowadzała powierzone zadania w stopniu niewystarczającym. Specjaliści, którzy podejmują się skomplikowanego procesu rekrutacji udzielają terminowej gwarancji, która gwarantuje, iż wytypowana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, albowiem przedstawiani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Często wybór jest na tyle celny, iż nowy pracownik mocno związuje się z przedsiębiorstwem co jest obopólną korzyścią. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zagadnieniami są w raporcie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.