Kierunki studiów bezpieczeństwo

Absolwenci tych kierunków nabędą ogólną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa i przygotowania do rozwiązywania problemów. Posiądą także umiejętności efektywnego zachowania w warunkach rzeczywistego zagrożenia. Na absolwentów czeka praca w instytucjach sektora publicznego, przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, obronnością i porządkiem publicznym. 

Studia dostarczą absolwentom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, szczególnie zagadnień społecznych i prawnych. Dostarczą umiejętności skutecznego zachowania w warunkach rzeczywistych kryzysów. Absolwenci nabędą umiejętność rozpoznania i szybkiej oceny zagrożeń oraz związanego z tym niebezpieczeństwa w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Będą umieli zastosować zasady prawne i procedury bezpieczeństwa, poznają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zakres zadań administracji publicznej oraz zagadnienie zarządzania kryzysowego. Absolwenci kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy nauczą się praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.