medycyna pracy poznań

Prawie każdy zakład pracy powinien dbać o zdrowie osobistych pracowników. Co jakiś czas przeprowadzać trzeba badania okresowe (Poznań). Wykorzystuje się je w celu oceny indywidualnych predyspozycji do pracy na poszczególnych stanowiskach w określonych warunkach. Uwzględnić należy także czynniki szkodliwe oraz uciążliwe występujące w środowisku pracy oraz mające wpływ na stan zdrowia po upływie okresu ważności wcześniejszych badań. Przed podjęciem pracy tworzy się wstępne badania aby stwierdzić czy dana osoba nadaje się do pracy. Można też zlecić badania kontrolne lub profilaktyczne. Wszystkimi badaniami para się medycyna pracy (Poznań). Do funkcji lekarza medycyny pracy należą też badania kierowców (Poznań), kandydatów na kierowców i kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych a także wyższych. Takie badania muszą mieć również kandydaci na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. W zakładzie medycyny pracy można przeprowadzić badania sanitarno-epidemiologiczne, niezbędne do uzyskania książeczki SANEPIDU, jest ona wymagana w trakcie pracy w kontakcie z żywnością. Lekarz medycyny pracy wystawia a także podpisuje książeczkę po weryfikacji badań laboratoryjnych. Ponadto można również zbadać mężczyźni i kobiety narażone na promieniowanie rentgenowskie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.