Metody weryfikacji kandydatów

Assessment Centre to metoda wyłonienia spośród kandydatów na dane stanowisko właściwej osoby. Metody są różnorakie. Przeważnie kilku kandydatów tworzy zespół, której są przypasane zadania. Przykładem takiego zlecenia może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w kartki, kredki, farby oraz długopisy. Ma ona za zadanie stworzyć dziesięć kartek okolicznościowych według wytycznych. Każda kartka papieru musi być zagięta na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie ma widnieć rysunek związany z tematem kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wiersz. Ostatnia zaś strona to logo firmy, które wspólnie grupa musi utworzyć. Assessment Centre w tym przypadku pozwala wyłonić spomiędzy zespołu osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej kreatywną, uległą itd. Na ukończenie zadania zespół ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, aby grupa odczuwała presję, co też wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się grupa specjalistów, która w późniejszym czasie tworzy charakterystykę każdego z kandydatów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.