Metody weryfikacji kandydatów

Assessment Centre to sposób wyłonienia spośród kandydatów na dane stanowisko odpowiedniej osoby. Sposoby są różne. Zazwyczaj kilkoro kandydatów tworzy grupę, której są przypasane zadania. Przykładem takiego zlecenia może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w rydzę papieru, kredki, farbki oraz długopisy. Ma ona za cel wykonać dziesięć kartek okolicznościowych wedle reguł. Każda kartka papieru ma być zagięta na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie ma być rysunek powiązany z tematyką kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wiersz. Ostatnia zaś strona to logo przedsiębiorstwa, które razem zespół musi utworzyć. Assessment Centre w tym przypadku pozwala wyłonić spomiędzy grupy osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej kreatywną, uległą itd. Na ukończenie zadania zespół ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, by grupa odczuwała presję, co też wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się zespoł specjalistów, który w późniejszym czasie sporządza charakterystykę każdego z kandydatów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.