Okna Energeto

Energeto to najnowszy produkt spółki Eko Plast.Przyszłościowe technologie wykorzystane do ich produkcji pozwalają podnieść ich właściwości termoizolacyjne o czterdzieści %. Ta pasywna charakterystyka czyni z nich jedne z najcieplejszych okien a polskim rynku. A przy tym, nowatorskie rozwiązanie wklejania szyby prosto w ramę okienną pozapewnymi korzyściami,polepszeniem izolacji termicznej i akustycznej, poprawiająrównież bezpieczeństwo – niemożliwe staje się wypchnięcie szyby. Dlategow tej chwili okna Energeto toświetny wybór ciepłych i bezpiecznych okien.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.