Prace maturalne

Nauczyciel polskiego po rozpoczęciu roku szkolnego w klasie maturalnej powinien przedstawić maturzystom listę (prezentacje maturalne). Z listy zaprezentowanych prezentacji maturalnych uczeń klasy maturalnej decyduje się na jeden i określa strategię jego realizacji, który przedstawia do zaaprobowania poloniście. Jeżeli na liście nie ma tematu odpowiadającego maturzyście, istnieje możliwość wymyślenia własnego tematu zanim zostanie ogłoszona lista tematów. Wówczas praca powinna mieć związek z literaturą.

Podczas wyboru tematu licealista musi się kierować nie tylko zasobem osiągniętej wiedzy z polskiego, ale przede wszystkim własnymi zainteresowaniami. Należy pamiętać, że prezentacje maturalne nie kontrolują wyłącznie informacji książkowych, ale pozwalają dowieść zdolność samodzielnego myślenia.

Niemało prac ma charakter uniwersalny i zostawia swobodę w sposobie realizacji. Istotne jest by praca maturalna była w zgodzie z posiadaną wiedzą nie wyłącznie z zakresu polonistyki (np. uczeń interesujący się historią XX wieku mógłby zdecydować się na pracę maturalną opartą na lekturach z tego czasu, ktoś posiadający uzdolnienia plastyczne mógłby poruszyć temat poświęcony malarstwu, zaś kibice powinni napisać o języku komentarzy sportowych). Przy doprecyzowywaniu tematu pracy maturalnej powinno się przejrzyście nazwać jego zasięg, a także lektury, na których będzie się on opierać literatura i film.

Przy wyborze, trzeba zwrócić uwagę na słowa – klucze wybranej pracy maturalnej wskazujące na cel prezentacji np. rola wybranego motywu książkowego. Są to określenia, które nadają prezentacji określony kierunek. Oprócz tego, należy zastanowić się nad doborem tematu pod kątem znajomości epok literackich, dzieł znanych artystów, a także wybranych motywów literackich.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.