Praktyczne zastosowanie prawa pracy przez specjalistów personalnych i działów kadr Szczecin

Program szkolenia obejmuje nowe regulacje obowiązujące od stycznia 2009 r. Przeznaczone jest dla pracowników działów personalnych i kadrowych, osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i płacowe w firmie , a oprócz tego osób zarządzających firmą.

Tematyka:

 • pojęcie, przedmiot i właściwości prawa pracy,
 • źródła prawa pracy,
 • stosunek pracy – nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę oraz jej zmiany,
 • obowiązki pracownika i pracodawcy, w tym także w zakresie BHP,
 • odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy,
 • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
 • wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia związane z pracą,
 • czas pracy: systemy i rozkłady czasu pracy, ewidencja czasu pracy,
 • rozliczanie nadgodzin,
 • pracownicze urlopy wypoczynkowe,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej w tym akt osobowych,
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego, w tym świadczenia związane
 • z wypadkami przy pracy,
 • wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.