Prawo a strony internetowe.

Czy wszystkie strony internetowe podlegają jakiemuś prawu? Jest to pytanie, które zdaje sobie bardzo wielu początkujących twórców stron. Odpowiedź na nie jest niezwykle prosta, ponieważ nie tylko strony internetowe Poznań, ale również wszystkie inne witryny polskojęzyczne tworzone przez nie tylko polskich, ale również zagranicznych obywateli podlegają prawu polskiemu. Oczywiście chodzi tutaj również o te prawa ściśle związane z Internetem, jednak są również takie, które dotyczą również na przykład prasy oraz telewizji. Są one związane z rozprzestrzenianiem niedozwolonych treści na przykład pornograficznych bądź nazistowskich, które jak powszechnie wiadomo są treściami niedozwolonymi nie tylko w Polsce, ale w większości światowych krajów. Oczywiście w takim przypadku strony internetowe Poznań także podlegają owym prawom, ponieważ pomimo tak ogromnej sławy oraz popularności nadal są one jedynie zwykłymi witrynami, które musza współistnieć w Internecie w taki sam sposób jak wszystkie inne. Oczywiście nie można powiedzieć, że nie są one wyjątkowe, jednak w kwestii prawa wszyscy są, a przynajmniej powinni być równi a co za tym idzie nawet właśnie poznańskie strony są traktowane w taki sam sposób jak wszystkie inne tworzone przez amatorów witryny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.