Psychoterapia Warszawa

W moim gabinecie Leczenie alkoholizmu Warszawa prowadzę zajęcia wsparcia psychoterapeutycznego i również 
konsultacje psychoterapii osobistej dla młodych a także ludzi dojrzałych. Prowadzę na dodatek konsultacje związków.
Pracuję z osobami, które:

mają kłopoty w wykazaniu się w życiu profesjonalnym

Leczenie uzależnień Warszawa to sesje pomocy psychologicznej to spotkanie wstępne z psychologiem,

które zapewniają nazwanie problemu i zaproponowanie najbardziej godniej formy

pomocy psychoterapeutycznej. Jednorazowa konsultacja trwa mniej więcej godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.