Studia MBA

Uczelnie które dają szansę skończenia studiów z programem MBA często współpracują z zagranicznymi uczelniami, często też dają studentom szansę wyjazdu na studia do zagranicznej placówki – dotyczy to jednak tylko niektórych placówek z programem MBA. Zwyczajem jest, że studenci takich studiów mają zajęcia z zagranicznymi lektorami. 

wstępna kwalifikacja na studia MBA nie jest tylko formalnością, osoba ubiegająca się o przyjęcie musi okazać się dyplomem ukończenia kształcenia na konkretnym kierunku, znajomością języka obcego, a w przypadku wielu renomowanych szkól wyższych – także ponad rocznym praktyką w pracy profesjonalnej. Mniej renomowane uczelnie oferują tok studiów z programem Master of Business Administration bez tego zastrzeżenia

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.