Testy na aplikację radcowską

Unormowanie egzaminów na aplikacje prawne w postaci testu było jednym z działań podjętych w celu otwarcia drogi do zawodów prawniczych dla szerszego grona osób chcących wykonywać zawód adwokata czy notariusza.
Wcześniejsze unormowania pozostawiały kwestię przyjęć na aplikacje samorządom zawodowym poszczególnych korporacji. Sytuacja taka spotykała się ze sprzeciwem ludzi, którym nie dane było dostać się na aplikacje. Zarzucały one korporacjom, że głównym kryterium przyjęć na programy są koneksje rodzinne, a nie merytoryczne przygotowanie kandydata.
Niezbędne było stworzenie takiego modelu egzaminu na aplikacje, który byłby w bardzo wysokim stopniu obiektywny. Wśród wielu propozycji zwyciężyła ostatecznie obowiązująca do dzisiaj forma egzaminu: testy na aplikacje.
Egzamin konkursowy w obecnej formie, tj. testy na aplikacje, także jest krytykowany. Wielu zarzuca mu, że nie sprawdza tak realnie wiedzy, i że testów można nauczyć się na pamięć, a praca prawnika nie ma wszak polegać tylko na znajomości na pamięć pewnej liczby przepisów, ale na umiejętnym ich stosowaniu w praktyce.
Pomimo zgłaszanych uwag, testy na aplikacje mimo wszystko zdają się najbardziej sprawiedliwą metodą selekcji kandydatów na przyszłych sędziów czy notariuszy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.