Charakterystyka kandydata

Assessment Centre to metoda wybrania spośród kandydatów na dane stanowisko odpowiedniej osoby. Sposoby są różnorakie. Przeważnie kilku kandydatów tworzy zespół, której są przypasane zadania. Przykładem takiego zlecenia może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w kartki, kredki, farby i długopisy. Ma ona za cel wykonać dziesięć kartek okolicznościowych według reguł. Każda kartka papieru musi być zagięta na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie musi widnieć obrazek powiązany z tematem kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wierszyk. Ostatnia zaś strona to logo przedsiębiorstwa, które wspólnie zespół musi stworzyć. Assessment Centre w tym przypadku pozwala wyłonić spośród grupy osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej pomysłową, uległą itd. Na ukończenie zadania zespół ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, by grupa czuła presję, co także wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się zespoł specjalistów, która w późniejszym czasie tworzy charakterystykę każdego z kandydatów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.