Dobry psycholog w Warszawie

W rozważaniach nad oddziaływaniami psychoterapeutycznymi, na podkreślenie zasługuje fakt, iż nie istnieje jednolita teoria psychoterapii. Oznacza to, iż nie posiada jednego rodzaju psychoterapii, a różni terapeuci sięgają do różnych jej teorii. Da się natomiast wyróżnić wiele podstawowych orientacji teoretycznych, na kanwie których stworzono różnorakie formy psychoterapii. Każdy psychoterapeuta spersonalizowane funkcjonowania opiera w związku z powyższym, na wybranej poprzez siebie teorii psychologicznej. Każda z teorii psychologicznych, w porównaniu do których powstały różnorodne rodzaje psychoterapii, posiada z kolei swoją koncepcję rozwoju i funkcjonowania istoty ludzkiej oraz dodatkowo swoją koncepcję powstawania różnego typu zaburzeń. Na tej bazie, każda z teorii psychoterapii posiada także własny kolekcja technik i metod oddziaływania na pacjenta. Istotne jest też i to, iż te podziały wśród nurtami są dość wyraźne, poprzez co i szkoły terapeutyczne różnią się między sobą bardzo często w dość znaczny metodę. Niemniej jednak, terapeuci w znaczącej liczbie sytuacji wykorzystują w terapii narzędzia pochodzące z różnych nurtów. Dobierają je jednakże w metodę celowy, tak by prowadzona przez nich terapia była możliwie najskuteczniejsza. Dobry psycholog w Warszawie.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.