Druk wielkoformatowy Wrocław

Reklama miejska to działka rządząca się specyficznymi zwyczajami szczególnie w Polsce, gdzie przepisy tego dotyczące nie są w pełni ukształtowane, a dyplomacja i logika nie zawsze zwycięża nad chęcią rozgłosu i zarobku. Na pewno każda drukarnia cyfrowa, ze względu na pole działania, podejmuje czasem ten temat oferując m.in. druk wielkoformatowy. Wrocław jakoś to przyjmie – sądzą niektórzy opierając się stereotypie, że to przecież miasto biznesu. Jednak szczególnie dyskusyjną postacią reklamy z punktu widzenia wyglądu budynków są stojaki reklamowe Wrocław jako stare, zabytkowe miasto nie zupełnie powinien sobie pozwalać na obojętny stosunek wobec tych zagadnień. Oklejanie witryn sklepów i punktów usługowych również – może przedstawiać treści zaprojektowane ze smakiem, lecz jest to nierzadko zależne od preferencji samego zleceniodawcy. Nie każda reklama umieszczona na budynku lub jego części będzie jednak obojętna dla wyglądu kamienic z początku poprzedniego stulecia. Alternatywną formą reklamy, jest umieszczenie treści przekazu poprzez oklejanie samochodów. Wrocław jest często zakorkowany, oraz ma duże natężenie ruchu, można więc efektywnie wykorzystać takie prywatne i ruchome nośniki informacji, nie ingerując w architekturę.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.