Executive Search

Projekt Executive Search narzuca przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosuje się różnorakie narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę teoretyczną, testy językowe czy też Assessment Centre. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami znajdują się w raporcie. Przedsiębiorstwo, która chce zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest niezbędna albowiem wcześniejszy pracownik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i przeprowadzała zlecone zadania w stopniu niezadowalającym. fachowcy, którzy podejmują się złożonego procesu rekrutacji dostarczają terminowej gwarancji, która zapewnia, iż wybrana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, ponieważ prezentowani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Często wybór jest na tyle trafny, iż nowy pracownik bardzo związuje się z przedsiębiorstwem co jest obopólną korzyścią. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami znajdują się w raporcie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.