Jak inwestować w firmie

Zdyscyplinowane spółki osiągają maksymalną rentowność nakładów kapitałowych używając wykwintnych technik oceny projektów finansowych przed wprowadzeniem ich w życie. Nie chodzi tu tylko o określenie, czy ewentualny dochód z danego projektu usprawiedliwia zapalenie mu zielonego albo czerwonego światła. Rozsądek podpowiada, że największe szanse na sukces będziemy posiadać wtedy, gdy zdecydujemy się poświęcić nasz czas i pieniądze na najbardziej korzystne projektyProjekty, o których mowa mogą dotyczyć nowych inwestycji w terminal pos albo przemian mających na celu zwiększenie rentowności istniejących środków.

W wyniku realizacji zaakceptowanych projektów finansowych uzyskuje się różnorodne efekty: środki trwale, zwiększenie wartości środków obrotowych , a dodatkowo wartości niematerialne i prawne. Wydarzenia losowe mogą spowodować powstanie strat i dochodów nadzwyczajnych, a zaniedbanie i niekompetencja powodują szkody i straty, w rezultacie ma możliwość wystąpić utrata zainwestowanych wartości. Nakłady, które nie przyniosły efektów, pomniejszają zainwestowane kapitały i nie stanowią wartości środków trwałych i obrotowych

Wszelkie projekty inwestycyjne dotyczą przyszłych przepływów finansowych. Problem polega na tym, że przyszłe lata zawiera w sobie niepewność, zadaniem więc wszystkich technik omówionych w tej prace jest zmniejszenie tej niepewności.  Nie mogą one natomiast oddalić trudności związanych z powzięciem decyzji; złą cechą tych technik jest, iż o ile menedżer niewolnicza trzyma się formuł i wyłącznie na ich bazie dokonuje obliczeń i podejmuje decyzje, mogą one być złe. Menedżerowie muszą rzetelnie dokonywać ocen. Muszą brać pod uwagę doświadczenia rynkowe własne i osobistych kolegów. Muszą oceniać dopracowanie projektu do innych przedsięwzięć firmy oraz w równej mierze wystrzegać się pokusy wspaniałych okazji, jak i rezygnowania z projektu, kiedy nie wydaje się ekscytujący. Za wszystko to bowiem płaci się menedżerom. Podsumowując przy podejmowaniu wyborów inwestycyjnych trzeba pamiętać, że:

–          Trzeba brać pod uwagę rozkład czasowy przepływów gotówkowych i prawdopodobieństwo, że jakiś wariant będzie nie trafiony,

–          Dyskontowanie przepływów pieniężnych do ich obowiązującej wartości daje bardziej realistyczny pogląd na zwrot nakładów na projekt niż ścisłe arytmetyczne obliczenia i musi spełniać test przydatności projektu.

–          Większość matematyków może z łatwością posłużyć się komputerem, lecz musi pamiętać, że podjęcie decyzji stanowi najważniejszą sprawę i nie można się jej wyrzekać na rzecz automatycznego funkcjonowania

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.