Łączniki krzywkowe

Łączniki krzywkowe T i rozłączniki krzywkowe P znajdują zastosowanie w wielu standardowych układach łączeniowych. Liczba możliwych kombinacji jest nieograniczona. Podczas konstruowania aparatów firma Eaton Electric zwraca dużo wątpliwości na rozwiązania konstrukcyjne zwiększające bezpieczeństwo eksploatacji łączników krzywkowych

Szereg wykonań
Oprócz standardowych układów połączeń łączniki krzywkowe T , a dodatkowo rozłączniki krzywkowe P są dostępne dla różnych zakresów mocy. Ten uzależniony od mocy podział umożliwia ekonomiczne rozwiązanie każdego problemu. Różnorakie stworzenia, szyldy z opisami , a oprócz tego wykonania specjalne ułatwiają implementację aparatu do konkretnego użycia. Procesy produkcyjne bez polichlorowanych dwufenyli, freonu, azbestu i silikonów , a dodatkowo wolne od kadmu styki są rzeczywistością.

Wykorzystania w przemyśle
Łączniki krzywkowe T i rozłączniki krzywkowe P są aparat mi zapewniającymi stabilną pracę. Spełniają wymogi wytycznych dyrektywy maszynowej dla wielu zastosowań, na przykład. jako łączniki serwisowe, naprawcze i bezpieczeństwa. Zgodnie z IEC/EN 60 204 i EN 1037 “Bezpieczeństwo maszyn” zapobiega się niepowołanemu załączaniu urządzeń. Obudowany a rozłącznik kluczowy musi znajdować się bezpośrednio przy urządzeniu przemysłowym. Przełączniki krzywkowe T i rozłączniki krzywkowe P zastosowane jako łączniki serwisowe, naprawcze i bezpieczeństwa umożliwiają założenie w położeniu zerowym. Do momentu obrazy ostatniego zamknięcia gwarantują użytkownikom bezpieczeństwo.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.