Początki teatru

Teatr wywodzi się ze starożytnej Grecji. Zbudowany on był w taki sposób ażeby widzowie ze wszystkich rzędów mieli doskonały widok oraz posłuch tamtejszych spektakli. Zazwyczaj budowano go u stóp wzgórza. Dzięki takiemu rozwiązaniu miejsca były ustawione pod dużym kątem. Rozwiązanie to cały czas jest stosowane na wszystkich arenach koncertowych jak i sportowych świata. Kształt elipsy dawał możliwość dostatecznego poglądu wszystkich widzom siedzącym zarówno na bokach jak i na wprost sceny. Na takiej arenie trzeba było zachowywać niezwykłą ciszę tak aby nie przeszkadzać innym oglądającym przedstawienie. Taka niepisana zasada panuje do dzisiaj mimo, że w naszym społeczeństwie nie zawsze jest respektowana. Ciekawostką jest fakt, że jeden z największych starożytnych greckich teatrów – teatr w Epidauros – mógł pomieścić nawet dwanaście tysięcy widzów. Jest to jedyny teatr starożytny, który zachował się do dziś w dobrym stanie. Sztuki rozgrywane w starożytnej Grecji obsadzone były jedynie przez mężczyzn – nie mogły w nich w występować kobiety.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.