Rodzaje płyty PCV

Aktualnie dosyć często spotykamy się z terminem ,płyty PCV” lub ,PVC”. Być może zastanawialiśmy się która z tych nazw jest słuszna. W Polsce najbardziej popularna jest nazwa ,płyty PCV“. Trzeba jednakże przyznać, że nie jest to zwrot do końca prawidłowy. Jak podaje Wikipedia, w nazewnictwie międzynarodowym przyjęło się stosowanie zwrotu ,PVC” i to ten zwrot bardziej odpowiada przyjętym normom. Bez względu jednak na to którego zwrotu użyjemy, płyty produkowane z PVC, czyli angielskiej nazwy polichlorku winylu, odznaczają się kilkoma walorami, dzięki którym są powszechnie użytkowane. Do ich najważniejszych zalet należy zaliczyć wysoką sztywność przy równolegle niskiej wadze. Ich zalety może docenić każdy z nas, kto ma w mieszkaniu okna z tego materiału. Prócz tego płyty te wykorzystuje się jako elementy elewacji czy nawet przy budowie przeróżnych maszyn. Oczywiście w zależności od potrzeb, płyty zrobione z PCV mają różną technologię wykonania, tak aby w jak najlepszej mierze spełniały swoje zadania. Mogą to być płyty spienione bądź utwardzane.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.