Rodzina to ważny przedmiot poznania

Rodzina i rodzice to społecznie ważny przedmiot poznania, intrygujący specjalistów różnych dyscyplin naukowych. Mnie jako pedagoga interesuje rodzina przede wszystkim dlatego, iż jest ona najpierwszym i najbardziej naturalnym środowiskiem wychowawczym człowieka. Klan z punktu widzenia skuteczności oddziaływania jest niezastąpionym ogniwem systemu wychowawczego , a dodatkowo główną płaszczyzną kształtowania fundamentów osobowości.

Problematyka wychowawczego działania rodziny nie znalazła odbicia w badaniach, choćby literatura poświęcona rodzinie, współpracy rodziny z przedszkolem jest raczej obszerna (problematyka ta jest też szeroko omawiana w naszym serwisie – prace magisterskie z pedagogiki). Nie odpowiada ona w metodę zadawalający na pytanie: w jaki metodę rodzina oddziaływuje na dziecko, jakie powinna spełniać warunki, aby przebieg procesów wychowawczych rodziców i przedszkola odbywał się pomyślnie?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.