Studia logistyka

Rosnące popyt na ekspertów w sferze transportu krajowego i międzynarodowego, sprawia że uczelnie mające w swojej ofercie logistykę są coraz częściej preferowane przez maturzystów. nauka na tym kierunku, obejmujące nie tylko zajęcia z dziedziny transportu, ale i języki obce czy zagadnienia prawne, pozwalają osobom kończącym studia znaleźć satysfakcjonującą posadę. 
Studia logistyka to kierunek dla osób, które posiadają takie cechy jak dokładność, umiejętność ogarniania kilku zadań jednocześnie, umysł analityczny, odporność na stres i zdolność brania odpowiedzialności za swoje decyzje. Głównymi miejscami, w których absolwenci kierunku logistyka mogą zdobyć zatrudnienie to przedsiębiorstwawytwórcze i transportowe, w których potrzebny jest specjalista w zakresie sprawnego planowania i kontrolowania procesu logistycznego

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.