Uniwersytety

Zasadniczy cel każdego uniwersytetu to przygotowywanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. W naszym kraju istnieją obecnie 42 szkoły wyższe rangi uniwersytetu, z czego 40 uniwersytetów to uczelnie państwowe, a 2 uniwersytety prywatne – oba zarządzane przez Kościół katolicki. Uniwersytety mają swoje siedziby w 18 miastach. 

Jak zauważył Kazimierz Twardowski w wykładzie O dostojeństwie uniwersytetu zadaniem szkoły wyższej jest także odnajdywanie prawd i prawdopodobieństw naukowych oraz rozpowszechnianie umiejętności ich dochodzenia. W tym właśnie uwydatnia się obiektywny charakter badania naukowego, że za drogowskazy uznaje jedynie doświadczenie i rozumowanie. Znalezienie szkoły wyższej, który stawia studentowi właśnie takie zadania jest jedną z najistotniejszych decyzji przyszłych żaków

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.