Weryfikacja umiejętności

Assessment Centre to sposób wyłonienia spośród kandydatów na dane stanowisko odpowiedniej osoby. Metody są różnorakie. Przeważnie kilkoro kandydatów tworzy grupę, której są przypasane zadania. Przykładem takiego zlecenia może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w kartki, kredki, farby i długopisy. Ma ona za cel wykonać dziesięć kartek okolicznościowych wedle wytycznych. Każda kartka papieru musi być zagięta na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie ma widnieć obrazek związany z tematyką kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wiersz. Ostatnia zaś strona to logo przedsiębiorstwa, które wspólnie grupa ma stworzyć. Assessment Centre w tym przypadku pozwala wyłonić spomiędzy grupy osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej kreatywną, uległą itd. Na wykonanie zadania grupa ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, aby grupa czuła presję, co też wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się grupa fachowców, który w późniejszym czasie sporządza charakterystykę każdego z kandydatów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.