Aplikacje

Komputer jako maszyna samoistnie funkcjonować nie może w sposób taki, żebyśmy mogli osiągać założone cele. To oznacza więc, że potrzebuje on stosownego i funkcjonalnego oprogramowania.
Oprogramowanie (ang. software) – program komputerowy, aplikacja.Funkcją aplikacji jest przetwarzanie informacji w określonym zakresie.
Oprogramowanie komputerowe dzieli się ze względu na wykorzystanie:
oprogramowanie systemowe (system operacyjny)- wykonujące funkcje konieczne dla działania systemu komputerowego, (pojęcie oprogramowania systemowego jest daleko szersze niż systemy operacyjne, w jego zawartość wchodzi też oprogramowanie serwerowe i każde oprogramowanie, z którym użytkownik nie ma bezpośredniej styczności), rozróżniamy dla przykładu takie systemy operacyjne jak: Windows 95, Windows 98, Windows 2000 itp.,oprogramowanie do tworzenia oprogramowania, biblioteki programistyczne – oprogramowanie do wykorzystania przez inne aplikacje oraz oprogramowanie użytkowe – mające bezpośredni kontakt z użytkownikiem i realizujące usługi dla tego użytkownika za pomocą aplikacji.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.