Centrala voip

Centrala telefoniczna -jest to zespół narzędzi, przeznaczony do połączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona z elementów komutujących odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń dodatkowych gwarantujących prawidłową pracę centrali. Możemy podzielić je na analogowe i nowocześniejsze cyfrowe. Podział ten wynika z zasady działania i sposobu przetwarzania i przesyłania danych (informacji).

Pierwsza centrala telefoniczna została uruchomiona w 1878 w New Haven. Centrala umożliwiała przeprowadzenie dwóch jednoczesnych rozmów telefonicznych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.