Montech – urządzenia do komunalnych i przemyslowych oczyszczalni ścieków

Biznes Produkcyjno-Montażowe MONTECH Sp. z o.o. powstało w 1995 roku.
Na początku oferta P.P.M. MONTECH obejmowała przede wszystkim produkcję i montaż komorowych, komorowo-membranowych i membranowych pras filtracyjnych , a ponadto instalacji higienizacji osadów.
Na dzień obecny zasadniczym profilem firmy jest produkcja technologicznych urządzeń dla komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków. Są to między innymi urządzenia do oddzielania zanieczyszczeń stałych ze ścieków, urządzenia odwadniające (komorowe i taśmowe prasy filtracyjne), transportujące (przenośniki), urządzenia do higienizacji osadów ściekowych, instalacje dozowania mleczka wapiennego służącego do neutralizacji ścieków, zraszacze obrotowe oraz dodatkowo konstrukcje ze stali kwasoodpornej i czarnej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.