Oznakowanie dróg i autostrad w Polsce

Rozbudowa dróg w oraz coraz większą liczbą samochodów na drogach wiąże się z koniecznością dobrej organizacji i zwiększenia bezpieczeństwa. Najważniejsze jest to, żeby kierowcy byli rozważni, dostosowując szybkość do warunków jazdy. Niezmiernie istotne jest też by sama droga była dobrze zbudowana i oznakowana. Znaki drogowe są znakami poziomymi i pionowymi.

Oznakowanie dróg znakami poziomymi polega na wyznaczeniu ruchu użytkowników drogi, zarówno pojazdów jak i pieszych. Oznakowanie poziome spełnia własną funkcję tylko wtedy gdy jest doskonale widoczne w każdych postanowieniach. W obrębie znaków poziomy spotyka się wszelkiego rodzaju taśmy oraz farby odporne na okoliczności atmosferyczne i ścieranie. Używane są także punktowe elementy odblaskowe, które jako szczegóły uzupełniające inne znaki poziome świetnie nadają się do ostrzegania, prowadzenia i informowania kierujących o miejscach w szczególności niebezpiecznych takich jak luki, ostre zakręty czy również ronda i wysepki. Znakowanie odblaskami najezdniowymi w szczególności cenne są w porze nocnej i w trakcie deszczu.

Najważniejszym elementem oznakowania dróg są znaki drogowe, a pośród nich znaki ostrzegawcze, znaki informacyjne, zakazu oraz nakazu. Właściwie każdy rodzaj znaków drogowych posiada własne oznaczenie w formie litery alfabetu.

Najważniejsze jest to, żeby miejsca priorytetowo niebezpieczne oznakować w sposób rozważny i mądry. Do tego celu wykorzystuje się tak zwanych progów hukowych, które dobrze oznakowują drogi w okolicach szkół oraz dodatkowo przejść dla pieszych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.