Sofokles Antygona – wiadomości wstępne

Choć od czasów starożytnych upłynęło kilkaset stuleci do dzisiaj ówczesna filozofia stanowi niedościgniony wzór. Wydane wtedy archetypy wciąż powracają na kartach współczesnej twórczości literackiej. Mówi to o tym, że homo sapiens tak diametralnie nie zmienił się od prapoczątków.

 

Jednym z kluczowych rodzajów, które były czytane w starożytności był dramat. Spośród wielu lektur na wyjątkową pamięć zasługuje pisarstwo Sofoklesa. Ten wybitny tragik stworzył wiele fundamentalnych dramatów. “Antygona” Sofoklesa także obecnie zachwyca adresatów i jest uważane za niezastąpione źródło natchnienia.

 

Kluczowym problemem utworu jest pojedynek naznaczony tragizmem między prawami boskimi a człowieczymi. Postać pierwszoplanowa nie zgadza się z wolą władcy państwa, aby w zgodzie z z nakazom sumienia urządzić pochówek Polinejkesa. Charakterystyka Antygony dostarcza nam niemało uniwersalnych postaw, jakie także dziś uznaje się za aktualne. Jej postawa, ale również wierność wyznawanym wartościom można podziwiać, ale też dyskutować o tym. Obok tego inne kreacje, jak na przykład Ismena dają skarbiec odwiecznych postaw.

 

Archetypowa Antygona często bywa interpretowana dzisiaj również w odmiennych kontekstach i mówi o takich zagadnieniach, jak niezłomność postaw czy wierność własnym ideałom. To fascynująca wyprawa w tajniki człowieczej duszy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.