testy biochemiczne

Wskaźniki mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody, testy biochemiczne powiadamiają nas o właściwościach i jakości wód(stan sanitarny wód).Określają one ilość i rodzaje znajdujących się w wodzie rozmaitych substancji. Zanieczyszczenie wód jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi, bakteriami i innymi mikroorganizmami, obecnymi w wodach naturalnych w podwyższonej liczbie. Do najczęściej występujących zanieczyszczeń wód powierzchniowych należą pestycydy, substancje powierzchniowo czynne, węglowodory ropopochodne, oraz metale ciężkie, głównie ołów, miedź i chrom.

Wskaźniki mikrobiologiczne mówią o bezpieczeństwie sanitarnym. Sporo spośród bakterii chorobotwórczych rozwija się w jelitach, stąd bada się możliwość zanieczyszczenia wody fekaliami. Bakterie, których istnienie określa się w standardowych badaniach, są organizmami wskaźnikowymi.

Wyróżniamy wskaźniki fizyczne(zapach, smak, mętność, przezroczystość, kolor), chemiczne(odczyn wody, twardość wody, poziom związków azotu, fosforu, chlorków, żelaza, manganu, metali ciężkich) i biologiczne(ilość bakterii grupy coli i bakterie coli typu kałowego).

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.