Usługi logistyczne

Logistyka jest to proces planowania, wykonywania i nadzorowania przepływu materiałów.Działania logistyczne mogą obejmować: obsługę konsumenta, prognozowanie popytu, przepływ danych, kontrolę zapasów, działania manipulacyjne, wykonywanie zamówień, dostarczanie części, lokalizację zakładów wytwórczych i składów, procesy zaopatrzeniowe, konfekcjonowanie, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie. Logistykę możemy podzielić ze względu na rozmiar oddziaływania (mikrologistyka, mezologistyka, makrologistyka, eurologistyka, logistyka globalna), oraz ze względu na obszar zainteresowań (logistyka zaopatrzeniowa, produkcji, dystrybucji, transportu…). W przeciągu ostatniego pięćdziesięciolecia ogromnie wzrosło zainteresowanie logistyką. Najistotniejszymi przyczynami wzrostu popularności logistyki są: rosnące koszty transportu, globalizacja procesów transportowych, oraz wzrost zróżnicowania produktów. W ostatnich latach wiele firm uznało logistykę za strategiczną szansę rozwoju oraz utrzymanie się na rynku.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.