Z jakiego powodu usługa tłumaczeń bywają tak drogie, poznaj sekrety tej usługi, tłumaczenie nie musi być wcale droga

Do głównych obowiązków biura tłumaczeń należą m.in tłumaczenia zwykłe , w zakres zwykłych tłumaczeń wchodzi tłumaczenie dokumentów które nie wymagają wykorzystywania specjalistycznej wiedzy z zakresu konkretnej dziedziny. Do przykładów możemy zaliczyć na przykład notatka, list motywacyjny, CV, tłumaczenia przysięgłe to obecnie niezwykle poszukiwana usługa.

Specjalistyczne tłumaczenia, w tej grupie znajdują się teksty, których zrozumienie i przełożenie wymagają specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny nauki czy biznesu. Przykłady dokumentów które kwalifikuje się do tłumaczenia specjalistycznego to między innymi umowy cywilno-prawne, artykuły naukowe, instrukcje obsługi urządzenia

Jako, że kładziemy ogromny nacisk na jakość naszych tłumaczeń, w cenę tłumaczeń specjalistycznych wliczona jest kolejna weryfikacja drugiego tłumacza tak więc tłumacz angielskiego jest weryfikowany przez innego tłumacza.

Ten rodzaj tłumaczeń to tak naprawdę dokumenty w formie papierowych wydruków, które opatrzone są pieczęcią i notą – więcej na ten temat tutaj , poświadczającą za ich zgodność z oryginałem. Dokumenty tego rodzaju mogą być opracowywane wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych, tłumacze języka angielskiego powinien więc mieć specjalne uprawnienia.

Jednym z kolejnych typów tłumaczeń są tłumaczenia symultaniczne, polegają one na tłumaczeniu równoległym, czyli tłumaczenie następuje w podczas wypowiedzi osoby która przemawia. Ten rodzaj tłumaczeń składa się z tłumaczeń szeptanych jak również tłumaczeń kabinowych. Tłumaczenia kabinowe są najczęściej stosowane w czasie konferencji międzynarodowych i innego typu spotkań, w których bierze udział wielu uczestników. Tłumaczenie tego typu wymaga zastosowania sprzętu do transmisji przekładu i zaangażowania zespołu dwóch tłumaczy , którzy wymieniają się co pół godziny. Innym rodzajem tłumaczeń równoległych są tłumaczenia szeptane  – tak zwane szuszotaż, charakteryzujące się tym, iż tłumacz szepcze do ucha słuchacza który siedzi obok, w ten sposób możliwe jest obsłużenie dwóch lub trzech osób równocześnie

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.