Niszcząc dobra kultury

Po śmierci biskupa Sebasty w Armenii (dziś – Sivas w Turcji) miejscowe duchowieństwo, gdy zaś wierni laikat zwrócili uwagę na osobę św. Błażeja, wybierając go na swojego pasterza. W tym czasie na Wschodzie panował cesarz Liciniusz (306-323), oczekujący zniszczyć chrześcijaństwo. Z tego też powodu wzniecił on krwawe prześladowanie. Św. Błażej schronił się nie prędzej aż do jednej spośród pieczar górskich i stamtąd potem kierował swoją diecezją. Doniesiono wszelako władzom o miejscu przebywania biskupa Błażeja. Aresztowano go i umieszczono w więzieniu, dokąd umacniał w wierze swoich wiernych w ową stronę przebywających. W więzieniu plus uzdrowił w postępowanie niebiański syna pewnej kobiety, któremu ość przebiła gardło i groziło owo uduszeniem. Gdy daremne nieugięty się namowy oraz groźby kierowane aż do uwięzionego św. Błażeja pod jego niezłomności w wierze, poddano go okrutnym torturom a w końcu ścięto bohaterskiego biskupa mieczem ? IV. Troszkę o Święcię w odniesieniu do czci Świętego Błażeja : Obecnie folie liturgiczny obchód ku czci św. Błażeja przypada na dwadzieścia cztery godziny 3 lutego zaś ma rangę wspomnienia dowolnego. W ?Liturgii Godzin? (t.III, s. 1103 – 1104) możemy poznać się spośród fragmentem kazania św. Augustyna wygłoszonego z racji święceń biskupich, w którym torby foliowe kaznodzieja mówi o potrzebie cierpienia pasterza w środku swoje owce. Tekst ten dostosowano do osoby św. Błażeja, który jak akuratny pasterz cierpiał natomiast oddał swoje bytowanie w ofierze wewnątrz owce (swoich diecezjan). Współcześnie w Kościele katolickim torby foliowe błogosławi się świece ku czci św. Błażeja oraz udziela się nimi błogosławieństwa obecnym w świątyni wiernym, tradycyjnie dotykając gardła skrzyżowanymi świecami (można to czynić, np. w domu zaś nie lecz wciąż w sam dzień poświęcony św. Błażejowi).

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.