Agroturystyka najlepszą metodą spędzania wolnego czasu

Wiejskie wczasy, zwana inaczej turystyką wiejską, staje się coraz bardziej popularną formą wypoczynku wśród turystów krajowych i zagranicznych. Oferowanie związanych z nią usług stwarza możliwość powiększenia liczby miejsc pracy na wsi i uzyskania dodatkowych dochodów przez mieszkańców wsi.

Najrzadsze i najlepsze rodzaje roślin naczyniowych występujące w dolinie Rospudy to miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis, posiadający tu jedyne stanowisko w Polsce.
Na terenie tym przewidywane jest powstanie rezerwatu przyrody. Wchodziłby on także w skład planowanego Augustowsko – Druskiennickiego Transgranicznego Obszaru Chronionego .

Puszcze mieszane i sosnowo-świerkowe lasy nowe, rosnące na pagórkach wokoło doliny i miejscami na mineralnych “wyspach” w jej obrębie, Solina
należą do związku Dicrano-Pinion. Część z nich, o zachowanym świetlistym charakterze.

W składzie roślinności południowej części doliny Rospudy wyodrębnić należy kilka stref . agroturystyka świętokrzyskie Obok koryta, w ciągu rzeki kwitnie roślinność wodna.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.