Z jakiego powodu tłumaczenia ustne są tak drogie, poznaj sekrety tej usługi, tłumaczenie nie musi być wcale droga

Zakres działania biur tłumaczeń obejmują m.in tłumaczenia zwykłe , w zakres tłumaczeń zwykłych wchodzi tłumaczenie dokumentów nie wymagających wykorzystania specjalistycznej wiedzy z zakresu danej dziedziny. Do przykładów możemy zaliczyć np. list, notatka, email, list motywacyjny, CV, tłumaczenia to teraz bardzo poszukiwana usługa.

Tłumaczenia specjalistyczne, w tej grupie znajdują się teksty, których zrozumienie i przełożenie wymagają fachowej wiedzy z danej dziedziny nauki i biznesu. Przykłady dokumentów zaliczanych do tłumaczenia specjalistycznego to między innymi umowy cywilno-prawne, teksty naukowe, manuale.

Jako, iż kładziemy bardzo duży nacisk na jakość naszych tłumaczeń, w cenę tłumaczeń specjalistycznych zaliczana jest dodatkowa weryfikacja drugiego tłumacza tak więc każde tłumaczenie sa sprawdzane przez drugiego tłumacza – czytaj więcej .

Tłumaczenia przysięgłe, to tak naprawdę dokumenty w postaci papierowych wydruków, opatrzonych pieczęcią a także notą, która poświadcza za ich zgodność z dostarczonym oryginałem. Dokumenty tego rodzaju mogą być tłumaczone wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych, tłumaczenia muszą być profesjonalne.

Jednym z kolejnych typów tłumaczeń są tłumaczenia symultaniczne, są to tłumaczenia równoległe, czyli tłumaczenie następuje w trakcie wypowiedzi osoby przemawiającej. Ten typ tłumaczeń składa się z tłumaczeń szeptanych oraz tłumaczeń kabinowych. Tłumaczenia kabinowe są najczęściej wykorzystywane w czasie kongresów i innego typu spotkań, które mają wielu uczestników. Tłumaczenie tego rodzaju wymaga wykorzystania sprzętu do transmisji przekładu oraz zaangażowania zespołu dwóch tłumaczy , którzy zamieniają się w odstępach półgodzinnych. Innym typem tłumaczeń równoległych są tłumaczenia szeptane  – tzw. szuszotaż, charakteryzują się one tym, iż tłumacz szepcze do ucha słuchacza który siedzi obok, w ten sposób możliwe jest obsłużenie dwóch albo trzech osób równocześnie

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.