Wybór hotelu – to nie takie łatwe

Z usług hotelarskich zdarza się nam korzystać dość często. Czasami zatrzymujemy się w hotelach w czasie podróży o typowo krajoznawczym charakterze, czasem – w ramach podróży służbowej. Chętnie operujemy pojęciem „usługa hotelarska”, jednak czy wiemy dokładnie, co kryje się za owym profesjonalnym terminem? Czym jest w rzeczywistości usługa hotelarska? Świadczenie usług hotelarskich jest podstawą funkcjonowania każdego obiektu noclegowego. Usługa taka składa się z usług podstawowych oraz dodatkowych usług, które nie muszą, lecz mogą być świadczone w celu podniesienia atrakcyjności obiektu (Kraków). Samo pojęcie „usługa hotelarska” staje się zatem terminem dość rozległym oraz złożonym, a tym samym dość trudnym do prostego zdefiniowania.
Usługi hotelarskie są świadczone głównie w hotelach, jednak i obiekty takie, jak pensjonaty, kempingi, ośrodki wczasowe oraz sanatoria świadczą takie właśnie usługi. To przede wszystkim usługa noclegowa. Nie oznacza to jednak, że hotelowy pokój ma być tylko miejscem snu. Musi on jednocześnie umożliwiać wykonywania pewnych czynności, być miejscem wypoczynku oraz pracy.

Przepisy polskiego prawa określają usługę hotelarską jako „krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, miejsc noclegowych oraz miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych”. Ustawa nie wymienia jednak usług, które mają towarzyszyć takiemu wynajmowi, nie precyzuje również innych usług świadczonych przez obiekt hotelarski na rzecz gości. Dzięki temu obiekty świadczące usługi hotelarskie mogą samodzielnie kształtować swą ofertę i dopasowywać ją do potrzeb swych gości. Wiadomo, że decydujące znaczenie mają tu warunki bytowe panujące w obiekcie oraz znajdujące się na jego terenie wyposażenia.

Zasadniczo usługi hotelarskie można podzielić na podstawowe oraz dodatkowe, które można realizować w różnym zakresie w zależności od rodzaju, a także kategorii obiektu hotelarskiego.
Do usług podstawowych świadczonych w obiektach hotelarskich należy zaliczyć udzielanie noclegów oraz obsługę gastronomiczną. Usługi dodatkowe, które świadczą obiekty hotelarskie, to dość zróżnicowana i bogata grupa. Można tu zaliczyć m.in. działanie informacji turystycznej na terenie obiektu, działalność rozrywkową , wynajem sal na czas imprez lub konferencji z czym wiąże się automatycznie wynajem niezbędnego sprzętu. Wiele obiektów hotelarskich wprowadza również usługi kierowane do podróżujących rodzin, jak opieka nad dzieckiem czy też atrakcyjne programy turystyczne. W wielu obiektach noclegowych świadczone są również usługi sportowo – rekreacyjne oraz usługi sanatoryjne. Inne, często spotykane w hotelach usługi dodatkowe, to: budzenie, przechowywanie bagażu oraz doręczanie korespondencji.

Tags: , , ,

Comments are closed.