Niszcząc włości kultury

J. Varenne sprowadza aż do spotykanego natychmiast w Wedach „nakładania jarzma” (zaznaczając pod ręką tym, że mowa o akcji ujarzmiania rumaków Indry albo Surji, nie tudzież o zaprzęganiu wołów, czynności siudrów bądź też zwykłych koni kshatrijów, w celu których stosowano godzina „yuga”), formuły zaklęcia magicznego (Yogatattva Upanishad – I. 74), tudzież przede wszystkim do znaczenia metody. Znacznie w wyższym stopniu problematykę etymologii terminu „joga” rozbudował Mircea Eliade w swoim dziele „Joga. Nieśmiertelność natomiast wolność”. Zauważa, iż etymologicznie pochodzi jego osoba od czasu rdzenia „judż” (yuj): „wiązać”, „(po)łączyć”, „zaprząc”, „ujarzmi(a)ć”, który odpowiada również łacińskim „iungere, iugum”, angielskiemu „yoke” etc. Księga „joga” służy w ogóle aż do określenia wszelkiej techniki ascezy a wszelkiej metody medytacji. Zestawiając obiegowe odcienie sensu jogi, funkcjonujące w tradycji indyjskiej L. Cyboran wyróżnia pojmowanie jogi w charakterze stanu najwyższej doskonałości sukienki duchowej w postaci wyższego stanu świadomości, najwyższej formy świadomości ewentualnie jeszcze wyższego stanu ponadświadomościowego (por. samadhi, moksha, nirvana, kaivalya), jak cenny aż do urzeczywistnienia owego stanu, jako formy wszelkiej staż duchowej, wszelkiej formy doskonalenia wewnętrznego, zmierzającej do urzeczywistnienia ideałów doskonałości rozmaitych filozofii natomiast religii, oraz wreszcie – w charakterze nauki o obuwie owej metodzie, drodze oraz jej celu. Występując w wielu systemach ta nauka stosowana stworzyła oddzielny platforma filozoficzny (yogadarśana), którego nie wypada bałamucić z różnymi praktykami jogicznymi, jakich jest moc (np. hatha joga, alias tzw. „joga ciała” – asortyment ćwiczeń fizycznych mających na celu behawior jogina w zdrowiu, tak aby mógł bez przeszkód kontynuować przyspieszenie duchowy. Hatha joga obuwie stworzyła osobną ścieżkę, jednakże jej elementy obecne są we wszystkich innych.). Co to jest joga? „W dzisiejszych czasach ze słowem “joga” możemy natknąć się się wcale często. Znajdujemy je w książkach, gazetach, słyszymy w radiu lub w czasie spotkań spośród przyjaciółmi. Wielu ludzi wyrobiło w tej chwili sobie własną opinię o jodze.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.