Adam Mickiewicz- Pan Tadeusz

Najbardziej popularną patriotyczną książką jest utwór Pan Tadeusz Mickiewicza. Pisarz napisał swą epopeję kiedy mieszkał za granicą, gdy nasza ojczyzna znajdywała się pod okupacją obcych państw. Próbował utrwalić miniony świat szlacheckiej prowincji i jego bogactwo.

Pan Tadeusz jako epopeja przedstawia szeroki przekrój szlacheckiego życia społecznego. Opisuje egzystencję i tradycje obowiązujące na prowincji. Obok głównego wątku – to jest zdarzeń odbywających się w dworku szlacheckim po przybyciu młodzieńca, mamy szansę w niej odnaleźć takie tematy jak losy Jacka Soplicy, specyfikę szlachty, wypadki miłosne czy opisy grzybobrania. Głównym problemem książki jest konflikt o zamek miedzy dwoma liczącymi się rodzinami. Główne wydarzenia wzbogacają pełne szczegółów opisy natury, a wśród nich te poświęcone: ogrodowi.

Warto zwrócić uwagę na bogaty język, którym została napisana książka. Na chyba każdej stronicy odnajdziemy charakterystyczne opisy i porównania. Czytelnika zadziwić może niespotykana staranność o piękno języka polskiego.

Pan Tadeusz to również niespotykane źródło historyczne prezentujące światopogląd szlachty z schodzących z dziejowej sceny. Również ze względu na to musi być znane każdemu Polakowi, oraz członkom innych narodów próbujących zgłębić polską mentalność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.