Adam Mickiewicz- Pan Tadeusz

Najbardziej cenioną krajową lekturą jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Wieszcz stworzył swą epopeję kiedy żył na emigracji, gdy Polska pozostawała pod zaborami. Pragnął utrwalić dawny świat ziemiaństwa i jego specyfikę.

Pan Tadeusz jako epopeja ukazuje rozległy przekrój ówczesnego życia społecznego. Charakteryzuje życie i zasady zachodzące na prowincji. Prócz głównego wątku – to jest wydarzeń rozgrywających się w Soplicowie po przyjeździe młodzieńca, możemy w niej znaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę szlachciców, wypadki miłosne czy opisy polowania. Kanwą utworu jest spór o nieruchomość pomiędzy dwoma wpływowymi rodami. Treść uzupełniają barwne opisy natury, a wśród nich te poświęcone: stawom.

Istotny jest niesamowity język, jakim była spisana książka. Na niemal każdej stronicy znajdziemy niepowtarzalne opisy i porównania. Odbiorców zadziwić powinna niesłychana staranność o piękno polskiej mowy.

Pan Tadeusz to także wyjątkowe źródło historyczne prezentujące światopogląd szlachciców z początku XIX wieku. Także ze względu na to musi być znane każdemu patriocie, oraz mieszkańcom innych narodowości pragnących poznać naszą przeszłość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.