Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec – wiadomości wstępne

Na kształt krajowej twórczości literackiej trwałe piętno odcisnęła II wojna światowa. Po wstrzymaniu walk poszczególni poeci przez długi okres zajmowali się poszukiwaniem odpowiedniego języka, który mógłby im pozwolić mówić o okrutnych wydarzeniach. Próbowali wyłowić z morza zdarzeń te najbardziej reprezentatywne i pokazać je np. prozie reportażowej.

 

Przykładem zmierzenia się z problemem wojny jest powieść Kamienie na szaniec” Kamińskiego. Pisarz zaprezentował w niemałej mierze zdarzenia rzeczywiste, bo osobiście udzielał się w konspiracyjnym życiu i potyczkach z faszystami. Dzieło kreśli stanowisko młodych mężczyzn w perspektywie walki z nieprzyjacielem i zniewolenia. Dokładnie opowiada jak organizowano akcje konspiracyjne. Młodzi w warunkach wojennych musieli prędko wydorośleć i zamienić młodzieńcze uciechy na realną działalność konspiracyjną. Ukazuje miedzy innymi zaplanowaną z udziałem młodych akcję w Sieczychach. Kamiński przywołuje także motyw powstania by mówić o wydarzeniach, jakie rozegrały się w Warszawie w 1944 roku.

 

Kamienie na szaniec to nie tylko utwór o walkach mieszkańców Warszawy z hitlerowcami. To również opowieść o dojrzewaniu, o uwielbieniu dla własnego kraju. Kolejni uczniowie, interpretując tę historię mogło oprzeć się na czynach młodych powstańców, którzy prywatne istnienie ofiarowali dla wolności Polski. To historia o ponadczasowychwartościowych poświecenia, o postaciach, którzy potrafią pięknie żyć i umierać.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.